Zrealizujemy dla Państwa usługi z zakresu marketingu internetowego przynoszące największe korzyści w prowadzonej działalności tak, aby reklama docierała do, jak największej liczby  potencjalnych Waszych klientów.

W ramach marketingu internetowego realizujemy działania zmierzające do pozyskania jak największej grupy klientów dla Państwa usług oraz przesłania odpowiednich informacji marketingowych. W ramach naszych usług wchodzą m.in:

– reklama w wynikach wyszukiwania;
– banery na stronach internetowych;
– reklama w serwisach społecznościowych;
– ogłoszenia reklamowa, informacyjne i sprzedażowe;
– obsługa aukcji internetowych łącznie z tworzeniem szablonów aukcji internetowych.